...

Alain Fournier | 12.06.2013

* Vzhledem k tomu že krom nich a bodyguarda Lady, zde nikdo není tak to nemusí tolik hrotit. Trochu se k ní nakloní.* Možná máte přehled o zdejších gangech. Dá se říci že vedu Dragons Claws. * Mluví samozřejmě trochu tišeji. A, je to venku. Poté se vrátí do své původní polohy a opře se o opěradlo židle, zajímá ho její reakce. Tak trochu nejistě zašilhá k bodyguardovi. *

Přidat nový příspěvek